Paikkatietoisku

Torstaina 15.4. 12:15-16:00 Ylistö Kem 4

12:15 - 13:15 Professori Kirsi Virrantaus, TKK: Paikkatietotekniikan tutkimuksen ja soveltamisen painopistealueita
13:15 - 13:35 Tutkija Heikki Junnila, HELA: Historian karttatutkimus ja paikkatieto
13:35 - 14:00 Yliassistentti Anssi Lensu, BIO: Paikkatietoaineistojen lähteitä, aineistojen käyttöoikeudet ja julkaisuluvat

14:00 - 14:20 Kahvitauko

14:20 - 14:40 Professori Markku Kuitunen, BIO: Esimerkkejä paikkatiedon käyttö ympäristötutkimuksessa
14:40 - 15:00 Professori Jari Veijalainen, TKTL: Mobiilin paikkatiedon näköalat
15:00 - 15:20 Professori Kimmo Suomi, LTI: Liikuntapaikkojen valtakunnallinen paikkatietojärjestelmä LIPAS
15:20 - 15:40 Yliassistentti Anssi Lensu, BIO: Ohjelmistoesimerkkejä, sovellustuki, käyttö -  ja menetelmäkoulutus

15:40 - 16:00 Keskustelua

published 15.4.2010
published 16.4.2010
published 16.4.2010