Etätentti Moodlessa (13 min.) 9902d2f9c43c44678323719bfad83a56

Työkaluina Tehtävä, Turnitin-tehtävä ja Tentti-aktiviteetit (huom. vanha käyttöliittymä, mutta toiminnot edelleen samat)

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.