Arviointi Moodlessa 8d94e0b008864f24ae1cfb9e8503e5a4

Voit pitää kurssin osasuorituksista kirjaa Moodlen arviointikirjassa. (huom. vanha käyttöliittymä, mutta toiminto on edelleen sama).

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.