JYX

JYX-julkaisujen videoliitteet
Ohjelma Octet Stream Kohti parempaa demokratiaa : Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa
JYXissä olevan julkaisun videoliite
Ohjelma Octet Stream PODpuhetta
JYXissä olevan julkaisun audioliite
Ohjelma Troff document Crossing Borders -tutkimushankkeen videoteokset
JYXissä olevan julkaisun videoliite