Kielikampuksen tutkijat ja opettajat - Monikielisyys ja monimediaisuus toimintaympäristönä 2182

Kielikampuksen tutkijat ja opettajat: Monikielisyys ja monimediaisuus toimintaympäristönä

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.