XYHM1011

Raportoiva viestintä
Ohjelma Haastattelu: Kemian alan asiantuntijan viestintäosaaminen
Haastattelu: Kemian alan asiantuntijan viestintäosaaminen