XPVK002_GERLANDER & VAINIONPÄÄ

Akateeminen viestintä erityispedagogiikan pro gradu -seminaariin osallistuville
Program Sessio 1
Puheviestinnän videokuvauksia
Program Sessio 2
Puheviestinnän videokuvauksia