XPVK002_GERLANDER & VAINIONPÄÄ

Akateeminen viestintä erityispedagogiikan pro gradu -seminaariin osallistuville
Ohjelma Sessio 1
Puheviestinnän videokuvauksia
Ohjelma Sessio 2
Puheviestinnän videokuvauksia