Vainionpää Hanna

XPVK002_KL20
Akateeminen puheviestintä
Ohjelma XYHK001 Vainionpää ja Sievänen / Ryhmä 1
XYHK001-kurssilla pidetyt asiantuntijoiden alustukset
Ohjelma XYHK001_VAINIONPÄÄ & SIEVÄNEN/ Ryhmä 2
Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen
Ohjelma XPV0018, syksy 2017
Ryhmäalustukset
Ohjelma XPV0018, kesä
Esitelmät
Ohjelma XPV0018_VAINIONPÄÄ4
Puheviestinnän perusteet
Ohjelma XPV0018_VAINIONPÄÄ5
Puheviestinnän perusteet
Ohjelma XPVK002_VAINIONPÄÄ1
Akateeminen puheviestintä Erityispedagogiikan pro gradu -seminaariin osallistuville
Ohjelma XPV0024
Videoidut harjoitukset
Ohjelma Kevät 2016, XPV0011: Videoneuvottelu
Videoneuvottelu, kevät 2016
Ohjelma Kevät 2016, XPV0011: Kokouspuheenvuorot
XPV0011
Ohjelma XPV0018_VAINIONPÄÄ_kl16
Puheviestinnän perusteet
Ohjelma XYHT1001, syksy 2020: Webinaaripäivä 1
Webinaarit 1 ja 2 (21.9.2020)
Ohjelma XYHT1001, syksy 2020: Webinaaripäivä 2
Webinaarit 3 ja 4
Ohjelma XYHT1001, syksy 2020: Webinaaripäivä 3
Webinaaripäivä 3: webinaari 5
Ohjelma object code XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot: Esittelyvideo
Opintojakson XYHT1000 (Akateemiset tekstitaidot) esittelyvideo
Ohjelma XPVK002 Verkkototeutus
Opintojakson XPVK002 aloitus