Oppimistehtävät

Ohjelma Troff document Neuvottelutaidon asiantuntijahaastattelut
Asiantuntijahaastattelut
Ohjelma NeuKo monimuoto orientaatio (Moduuli 1)
XPV0011 Neuvottelutaito
Ohjelma NeuKo 3. moduuli
Kolmanteen opetusmoduuliin liittyvät videot
Ohjelma NeuKo 4. moduuli
Neuvottelu- ja kokoustaidon opintojakson neljänteen moduuliin liittyvät videot
Ohjelma Troff document NeuKo 5. moduuli: Konfliktit ja konfliktinhallint
Konfikteja ja konflikinhallintaa käsittelevä videoaineisto
Ohjelma XPVK002
Akateeminen puheviestintä