XPV0018 Puheviestinnän perusteet MÖRSKY2 työpaja2

Ryhmät 1 - 2