Metateksti tieteellisen tekstin rakennusaineena

Tällä videolla on vinkkejä metatekstin lisäämiseen tutkielmatekstiin.