Henkilöstökokoukset

Ohjelma Henkilöstökokous / Staff meeting 23.9. klo 14.15-16
Agenda: • Ajankohtaiset ja tiedotusasiat • Monikielisyystyöskentelyn eteneminen (Heidi) • Tiimien esittelyä, ACRES (Peppi) • eKirja (Adrienn) • MoviTalk (Laura-Maija) • We like to Mov(e) i(t) (Heli, Eleni ja Juhani) / • Current issues • Multilingualism work continues (Heidi) • Introducing different teans, ACRES (Peppi) • eBook (Adrienn) • MoviTalk (Laura-Maija) • We like to Mov(e) i(t) (Heli, Eleni ja Juhani)
Ohjelma Henkilöstökokous / Staff meeting 28.10. klo 14.15-16 Zoom
Kokouksen agendalla: • Ajankohtaiset asiat (mm. kampukselle paluun linjaukset) • Monikielisyys-prosessi • DI-koulutuksen maisterivaiheen suunnittelu • eBook-tilannekatsaus / On the agenda: • Current issues (e.g. returning to teach on campus) • Multilingualism process • Planning of M.Sc. education • eBook check-point
Ohjelma Henkilöstökokous/Staff meeting 27.1.2022
AGENDA: • Ajankohtaiset asiat sekä keskustelua etä- ja lähiopetuksesta • Maija & Päivi: AAKE • Salme: Joustava opetus • Hillamaria: UVK AGENDA: • Current issues and discussion on teaching on campus/at distance • Maija & Päivi: AAKE • Salme: Flexible learning • Hillamaria: UVK