Tutkimuksen roadshow

Tutkimuksen videoesityksiä
Ohjelma Octet Stream PIENI LAPSI PÄIVÄKOTIARJESSA – NÄKÖKULMIA LAPSEN KOKONAISVALTAISEEN KASVUUN JA KEHITYKSEEN
- Tervetuloa Ruusupuistoon! (Matti Kuorelahti) - Lasten ruumiilliset tunnot ja päiväkotiarjen biopedagogiikka (KT Anu Kuukka, kasvatustieteiden laitos) - Aina liikkeessä, koko ajan touhuamassa? Päiväkoti-ikäisten lasten liikkuminen tutkimusten valossa (TtT Anne Soini, kasvatustieteiden laitos) - Jotenkin häiriöks? Sosioemotionaalista erityistä tukea saava lapsi päiväkotiryhmässä (KT Riitta Viitala, kasvatustieteiden laitos)
Ohjelma Octet Stream TUORETTA TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISESTA
Kuvattu 9.11.2015 klo 14–15 Jämsän Vitikkalan koululla - Mitä eväitä TIMSS- ja PISA-tutkimukset antavat matematiikan opetukseen? (Jenna Hiltunen, Koulutuksen tutkimuslaitos) - Matematiikan oppimisvaikeudet: Taitojen kehitys, arviointi ja tukeminen (Tuire Koponen, Kasvatustieteiden laitos)
Ohjelma Octet Stream OPETTAJAN JA KOULUN HAASTEET KANSAINVÄLISTEN ARVIOINTITUTKIMUSTEN VALOSSA
Kuvaus Äänekosken Keskuskoululla 6.5.2015
Ohjelma MUUTTUVA OPETTAJUUS JA OPETTAJANKOULUTUS
Kuvaus Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnan-salissa 17.3.2015
Ohjelma Troff document TULEVAISUUDEN OPPIMISEN TILAT
Kuvaus Cygnaeus-lukio 25.11.2014
Ohjelma Suora lähetys
Roadshow suora lähetys