Well@DigiWork – uutta tietoa ja ratkaisuja digitaitojen ja työhyvinvoinnin tueksi. 06fddcb21543445fbeb6a90d2e4c8706

Tilaisuudessa esitellään Digitaaliset työympäristöt: Parempaa yhteisöllistä ongelmanratkaisua ja hyvinvointia (Well@DigiWork) -hankkeen tuloksia ja ratkaisuja. Well@DigiWork-hankkeessa on tutkittu työntekijöiden teknologista ydinosaamista ja työhyvinvointia sekä kehitetty ratkaisuja digitaitojen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen on rahoittanut Työsuojelurahasto.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.