Well@DigiWork – uutta tietoa ja ratkaisuja digitaitojen ja työhyvinvoinnin tueksi. 06fddcb21543445fbeb6a90d2e4c8706

Tilaisuudessa esitellään Digitaaliset työympäristöt: Parempaa yhteisöllistä ongelmanratkaisua ja hyvinvointia (Well@DigiWork) -hankkeen tuloksia ja ratkaisuja. Well@DigiWork-hankkeessa on tutkittu työntekijöiden teknologista ydinosaamista ja työhyvinvointia sekä kehitetty ratkaisuja digitaitojen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.