Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 2018

Ohjelma Octet Stream Nuorisopedagogiikka
Paneelikeskustelu 16.1.2017
Ohjelma Sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen rooli ammatinvalinnassa ja palkkauksessa
ti 20.2.2018: Ruupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa projektitutkija Juho Jokinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta johdattelee aiheeseen. Tervetuloa!
Ohjelma Korkeakoulujen historian julkistamistilaisuus
Korkeakoulujen historian julkistamistilaisuus 6.3.2018
Ohjelma Octet Stream Millä ehdoilla kansainvälistä koulutusyhteistyötä ja koulutusvientiä tehdään?
Miksi suomalainen koulutusosaaminen on houkutteleva vientituote? Mitä Suomesta halutaan ostaa tai oppia? Millaiset asiat koulutuksessa ovat siirrettäviä ja millä ehdoilla? Millainen yhteistyö on kestävää ja eettistä? Millä tasoilla kumppanuuksia ja yhteistyötä voidaan toteuttaa? Keskustelutilaisuus koulutusviennistä, kehitysyhteistyöstä ja kansainvälisestä korkeakouluyhteistyöstä.
Ohjelma Miten aivotutkimus voi lisätä ymmärrystä oppimisesta?
Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuus lähestyy oppimista aivotutkimuksen näkökulmasta. (29.5.2018)
Ohjelma Tekoäly ja robotiikka
Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuden 21.8.2018 aiheena on tekoäly ja robotiikka. Kuinka suuren muutoksen tekoäly ja robotiikka tekevät arkeemme? Miten osaaminen muuttuu tulevaisuudessa? Mitä tämä tarkoittaa tutkimukselle ja opetukselle? Kuinka paljon työpaikat vähenevät ja mitä uusia työpaikkoja syntyy? Mitkä ovat tekoälyn ja robotiikan suurimmat eettiset riskit?
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 30.10.2018
Aiheena työelämän muutos ja elinikäinen oppiminen. Tilaisuuden järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 20.11.2018
Täydennyskoulutuksen kuulumisia opettajankoulutuksen kehittämishankkeista (KPTK)
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 11.12.2018
Työssä on parempi voida hyvin sekä oppia yksin ja yhdessä, mutta miten tämä toteutuu jatkuvasti muuttuvassa ja teknologisoituvassa työelämässä? Tilaisuudessa keskustellaan muuttuvan työn iloista ja harmaasta kääntöpuolesta sekä työn johtamisesta ja johtajattomuudesta. Lisäksi etsitään vastauksia työelämän polttaviin kysymyksiin ja esitellään tuoreita tutkimustuloksia aikuisten elämän ajankohtaisista aiheista. Aikuisten asialla ovat Kaija Collin, Raija Hämäläinen, Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi ja Katja Vähäsantanen.