Kansainvälisen PIRLS-tutkimuksen tulosten julkistaminen

5.12.2017: Tilaisuudessa julkistetaan peruskoulun 4.-luokkalaisten lukutaitoa koskevan kansainvälisen vertailututkimuksen (PIRLS) tulokset.