Aineistonhallinnan perusteet / Introduction to Research Data Management

Aineistonhallinnan perusteet / Introduction to Research Data Management