Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

ASTRA project
Avoin yo
Kauppatieteiden yksikkö
Sosiaalityö
Ohjelma Väitös: Kielten vuorottelu avuksi kielikylpyopetuksessa (Meriläinen)
FL Merja Meriläisen soveltavan kielitieteen väitöskirjan ”Monenlaiset oppijat englanninkielisessä kielikylpyopetuksessa – rakennusaineksia opetusjärjestelyjen tueksi” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjinä professori Kaarina Mäkinen (Oulun yliopisto) ja dosentti Heini-Marja Järvinen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Nikula.
Ohjelma VARP001-luento
Johdatus varhaiskasvatustieteeseen ja -tutkimukseen 3 op. 14.-15.2.2012. Luennoitsijoina KL, LTO Leila Tuominiemi, KL, LTO Tarja Liinamaa ja KM, LTO Piia Manninen varhaiskasvatuksen yksiköstä Jyväskylän yliopistosta.
Ohjelma Collaborate-koulutus 21.9.2018
Tallenteet koulutuksesta
Ohjelma Testi
Webinaarin tallenne (kauppatieteiden yksikkö)
Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus