Suomi

Suomen kieli ja Suomi toisena ja vieraana kielenä
Ohjelma SKIP204
Sanoista lauseiksi
Ohjelma SKIA607
Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen
Ohjelma SKIP304
Akateemiset tekstitaidot
Ohjelma SKIA2015
Kehittyvä kieli
Ohjelma STKE107
S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen
Ohjelma STKE129
Kielitietoinen koulutus
Ohjelma STKE129
Verkkokurssi
Ohjelma SKIA2015
Kehittyvä kieli
Ohjelma object code Arvaanko vai arvioinko
Puhumisnäytteet
Ohjelma STKE123
Suomen kielen taidon arviointi
Ohjelma STKE112
Suomen kielen ilmiöt opetuksessa
Ohjelma STKP010
Johdatus toisen kielen oppimiseen
Ohjelma STKE111
Suomi opittavana kielenä
Ohjelma S2-ylioppilaskoe
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -ylioppilaskokeen esittely
Ohjelma OpenOffice Impress template YKI-testi
Marja Seilonen esitteleen suomen kielen YKI-testiä.
Ohjelma STKE112
Suomen kielen ilmiöt opetuksessa
Ohjelma STKE112
Suomen kielen ilmiöt opetuksessa
Ohjelma STKE112
Suomen kielen ilmiöt opetuksessa, haastattelu
Ohjelma STKE111
Suomi opittavana kielenä, intro
Ohjelma STKP010
Johdatus toisen kielen oppimiseen
Ohjelma STKP010
Johdatus toisen kielen oppimiseen
Ohjelma STKE129
Kielitietoisuus
Ohjelma STKE123
Suomen kielen taidon arviointi
Ohjelma STKE112 haastattelu Haverinen
STKE112