Oppiaineiden yhteinen menetelmäopetus

Ohjelma Määrällinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Ohjelma Tieteellinen kirjoittaminen
Leena Valkonen
Ohjelma Tieteellinen viittaaminen
Minna Nykopp ja Leena Valkonen
Ohjelma Octet Stream Aineistonhallinta
Aineistonhallinnan videot
Ohjelma OpenOffice Impress template Tieteellinen teksti
Mari Honko