LTKY1001 Luennot 2024-

LKTY1001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, Luennot ja infovideot 2024-