Kirjallisuus

Program KIRP110
KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet -opintojakson luentojen lisätallenteet. Opettajana Joonas Säntti.
Program KIRA260
Kertomuksen teoria
Program KIRP110
Kirjallisuustieteen perusteet
Program KIRP122
Kirjallisuuden analyysi
Program KIRA242
Kirjallisuuden pedagogiikka
Program KIRP131
Länsimaisen kirjallisuuden historia
Program TAIA210
Kulttuurintutkimus