Kirjallisuus

Ohjelma KIRP110
KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet -opintojakson luentojen lisätallenteet. Opettajana Joonas Säntti.
Ohjelma KIRA260
Kertomuksen teoria
Ohjelma KIRP110
Kirjallisuustieteen perusteet
Ohjelma KIRP122
Kirjallisuuden analyysi
Ohjelma KIRA242
Kirjallisuuden pedagogiikka
Ohjelma KIRP131
Länsimaisen kirjallisuuden historia
Ohjelma TAIA210
Kulttuurintutkimus