KTTP4120

Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot, oppimistehtävä