Ryhmän johtaminen 1862

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tutkija Maijastiina Rouhiainen tarkastelee ryhmän johtamista. Millaisia eri asioita johtamisesta voidaan tarkastella? Mihin valta perustuu?

Pohdintatehtävä:

  • Pohdi, mikä merkitys johtajuudella ja johtamisella on ryhmän viestinnässä ja toiminnassa.