Ryhmäviestintätaidot osana ammattitaitoa 1861

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Lehtori Emma Kostiainen valottaa ryhmäviestinnän ja ryhmäviestintäosaamisen merkitystä työelämässä. Miten työkulttuuri vaikuttaa tähän?

Pohdintatehtävä:

  • Pohdi ryhmäviestintäosaamisen merkitystä omassa työssäsi (tai kesätyössä, vapaaehtoistyössä, luottamustehtävässä...).