Mikä on ryhmä, mikä on yhteisö? 1866

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tutkija Marko Siitonen pohtii ryhmän ja yhteisön välistä suhdetta. Mikä on ryhmä, mikä on yhteisö? Mitä eroa, mitä yhteistä niillä on?

Pohdintatehtäviä:

  • Mieti, millaisiin ryhmiin ja yhteisöihin sinä kuulut tai olet kuulunut. Millä perusteella luokittelet omia sosiaalisia verkostojasi ryhmiin ja yhteisöihin?
  • Pohdi jotain ihmisjoukkoa, jota voitaisiin käsitellä sekä ryhmänä että yhteisönä (esim. koululuokka, työyhteisö/-ryhmä). Millaisia asioita tarkastelisit a) ryhmän, b) yhteisön näkökulmasta? Miten fokus muuttuu näkökulman vaihtuessa?