Mikä on ryhmä, mikä on yhteisö? 1866

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tutkija Marko Siitonen pohtii ryhmän ja yhteisön välistä suhdetta. Mikä on ryhmä, mikä on yhteisö? Mitä eroa, mitä yhteistä niillä on?

Pohdintatehtäviä:

  • Mieti, millaisiin ryhmiin ja yhteisöihin sinä kuulut tai olet kuulunut. Millä perusteella luokittelet omia sosiaalisia verkostojasi ryhmiin ja yhteisöihin?
  • Pohdi jotain ihmisjoukkoa, jota voitaisiin käsitellä sekä ryhmänä että yhteisönä (esim. koululuokka, työyhteisö/-ryhmä). Millaisia asioita tarkastelisit a) ryhmän, b) yhteisön näkökulmasta? Miten fokus muuttuu näkökulman vaihtuessa?