Haalareiden hankinta 1858

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Video toimii analysointimateriaalina ja esimerkkinä ryhmäviestintätilanteesta.

Ryhmän tehtävänä on hoitaa haalareiden hankinta omalle vuosikurssilleen. Ryhmä pohtii, mitä pitäisi tehdä.

Videoon liittyviä pohdintatehtäviä:

  • Pohdi, millaisilla verbaalisilla ja nonverbaalisilla tavoilla keskustelussa ilmaistaan kuuntelemista? Mistä voi huomata kuuntelemattomuuden?
  • Tarkkaile keskustelijoita ja heidän osallistumistapojaan. Miten keskustelijat pyrkivät edistämään ryhmän suhde- ja/tai asiatehtäviä?
  • Katso videot Ryhmäviestinnän projektityö ja Haalareiden hankinta: Miten keskusteluissa argumentoidaan? Miten keskustelut etenevät ja kuinka ryhmän päätös syntyy?