Ryhmäviestinnän projektityö 1857

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Video toimii analysointimateriaalina ja esimerkkinä ryhmäviestintätilanteesta.

Ryhmän tehtävänä on tehdä projektityö ryhmäviestinnästä. Ryhmä keskustelee aiheen valinnasta.

Videoon liittyviä pohdintatehtäviä:

  • Tarkkaile videolta ryhmän vuorovaikutusta. Miten arvioisit tämän ryhmän toimintaa? Miten yksittäinen jäsen vaikuttaa ryhmän toimintaan?
  • Millaisia rooleja tässä ryhmäkeskustelussa mielestäsi on? Mistä päätelmäsi syntyy?
  • Katso videot Ryhmäviestinnän projektityö ja Haalareiden hankinta: Miten keskusteluissa argumentoidaan? Miten keskustelut etenevät ja kuinka ryhmän päätös syntyy?