Ryhmän johtaminen (Windows Media) 1869

Tutkija Maijastiina Rouhiainen tarkastelee ryhmän johtamista. Millaisia eri asioita johtamisesta voidaan tarkastella? Mihin valta perustuu?

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Pohdintatehtävä:

  • Pohdi, mikä merkitys johtajuudella ja johtamisella on ryhmän viestinnässä ja toiminnassa.