Sitoutuminen ja työskentely hajautetuissa tiimeissä (Windows Media) 1867

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tutkija Anu Sivunen kertoo sitoutumisesta ja työskentelystä hajautetuissa tiimeissä. Mitkä tekijät vaikuttavat tiimin jäsenten sitoutuneisuuteen? Entä erityisesti hajautettujen tiimien sitoutuneisuuteen?

Pohdintatehtäviä:

  • Minkälaisilla viestintävälineillä epävirallinen viestintä on mahdollista myös hajautetuissa tiimeissä?
  • Miten hajautetun ryhmän sitoutuneisuutta olisi mahdollista lisätä?