MONIMUUTTUJAMENETELMÄT

Monimuuttujamenetelmien opintojakso on tarkoitettu kvantitatiiviseen sosiaalitutkimukseen suuntautuneelle opiskelijalle...
Monimuuttujamenetelmien opintojakso on tarkoitettu kvantitatiiviseen sosiaalitutkimukseen suuntautuneelle opiskelijalle. Opintomateriaali perehdyttää opiskelijan kvantitatiiviseen sosiaalityön tutkimusprosessiin ja käytäntöön niin, että opiskelija saa käytännön valmiudet kvantitatiivisen sosiaalityön tutkimuksen harjoittamiseen. Luento- ja harjoitusdemonstraatioissa käydään läpi keskeiset monimuuttujamenetelmät: faktori-, varianssi-, regressio- ja logistinen regressioanalyysi. Aineistona kurssilla käytetään sosiaalityön kontekstiin soveltuvaa aineistoa. Harjoitusdemonstraatiot suoritetaan SPSS –ohjelman avulla. Opintojakson suorittaminen edellyttää perustietoja tilastollisista analyysimenetelmistä ja SPSS -ohjelman perusteista.
Lisätietoja

Harjoitusdemonstraatioiden kuvakoko on rajallinen. Voit myös avata videon erilliseen QuickTime -ohjelmaan, jolloin voit suurentaa kuvakokoa. QuickTime -ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi Internetistä.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: