Oppilas 1 - 12 - Syiden löytäminen, päättely

Oppilas löytää syitä, päättelee vastausta ek.tutk. kysymykselle