Jokinen

Vammaisten ihmisoikeussopimusprosessi - ajatuksia saavutettavuudesta
Markku Jokinen, viittomakielinen luokanopettajakoulutus, OKL

PowerPoint-kalvot liitetiedostona pdf-muodossa.

Attachments

File jokinen.pdf