Kakkuri

Miten kohdataan lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet yliopistossa - heijastumia vieraalla kielellä oppimiseen
Irma Kakkuri, erityispedagogiikan laitos

PowerPoint-kalvot liitetiedostona pdf-muodossa.

Attachments

File kakkuri.pdf