Sallinen - avaus

Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen avasi tilaisuuden.