Liikunta 50V

Ohjelma Yliopistopäivät 10.-11.10.2013 Liikunnalla
Videotallenteita liikuntatieteellisen tiedekunnan 50-vuotisjuhlista
Ohjelma object code Esittelyvideo
Lyhennetty versio
Ohjelma Troff document Palin tarinat
3.7.2013