Maths

Program Prof. Koeno Gravemeijerin vierailuluennot - Guest lectures by prof. Koeno Gravemeijer
Tallenteet prof. Koeno Gravemeijerin luennoilta Jyväskylän yliopistossa 19.-20.11.2007. Tallenteet on tarkoitettu opettajille ja opettajankouluttajille opetuskäyttöön. Tallenteet sisältävät alasivut on suojattu salasanalla. Jos haluat käyttää videoita omassa opetuksessasi, ota yhteyttä (jussi.helaakoski@phys.jyu.fi). - - - Recordings from prof. Koeno Gravemeijer's lectures at University of Jyväskylä, 19.-20.11.2007. The recordings are intended for teachers and teacher educators for teaching purposes. The subpages containing the recordings are password protected. If you wish to use the videos in your own teaching, please contact Jussi Helaakoski (jussi.helaakoski@phys.jyu.fi).
English
Programs in english
Program TILP100
Johdatus tilastotieteeseen -verkkokurssin videomateriaali
Program TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1
Tilastotieteen peruskurssi 1
Program Esittely: Johdatus tilastotieteeseen
Johdatus tilastotieteeseen-kurssin esittelyvideo
Program TILS1500 Kausaalimallit 2018
Kurssin TILS1500 Kausaalimallit luennot 2018
Program TILP2600 Datasta malliksi
Datasta malliksi -kurssin TIM-materiaalin videot
Program TILP100 Syksy 2019
Johdatus tilastotieteeseen
Program Statistics seminars
Videos from statistics seminars
Program Octet Stream Kompleksilaskenta
2020
Program TILA1200
Todennäköisyyslaskenta 1
Program MATA114 - Kevät 2020
Differentiaaliyhtälöt
Program TILS619 - Syksy 2020
Aikasarja-analyysi
Program Lineaarinen algebra ja geometria 1
MATP121
Program MATP211 Calculus 1
MATP211
Program TILA1300 Todennäköisyyslaskenta 2
TILA1300
Program TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi
TILP150
Program TILA141 - Syksy 2020
Tilastollinen päättely 1
Program MATP212
Calculus 2
Program TILP2500 - Syksy 2020
Data ja mittaaminen
Program MATA255 Vektorianalyysi 1 (2021)
MATA255
Program MATP213 Calculus 3 (2021)
MATP213
Program TILP2600 (Kevät 2021)
Datasta malliksi
Program TILA142 Tilastollinen päättely 2 (2021)
TILA142, kevät 2021
Program MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (2020)
MATY010
Program MATA280 Stokastiikan perusteet (2020)
MATA280
Program MATA114 Differentiaaliyhtälöt (2021)
MATA114
Program TILS1510 (2021)
TILS1510
Program Stochastic Analysis (Spring 2021)
Stochastic Analysis
Program SDEs (Spring 2021)
SDEs
Program Stochastic Models (Spring 2021)
Stochastic Models
Program STAT1: Statistics of Genome-wide Association Studies (JSS30)
STAT1: Statistics of Genome-wide Association Studies (JSS30)
Program MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (2021)
MATY010
Program TILS646 (2021)
TILS646
Program Octet Stream MATP1050 Ohjelmoinnin perusrakenteita
MATP1050 (2021)
Program MATA173 Johdatus matemaattiseen analyysiin 3
MATA173
Program MATA172 (2021)
Johdatus matemaattiseen analyysiin 2
Program MATA125 Matriisilaskenta (2021)
MATA125
Program Riskiteorian jatkokurssi 2021
Videotallenteet
Program MATA1470 syksy 2021
MATA1470
Program MATA255 Vektorianalyysi 1 (2022)
MATA255
Program MATA122
Lineaarinen algebra ja geometria 2 (2022)
Program Todennäköisyysmatematiikka 2022
2022 tallenteet
Program VCS/ICS calendar MATS2300 Models in Financial Mathematics
MATS2300
Program MATS3280 Rahoitusteorian jatkokurssi
MATS3280
Program MATA123 Laskennallinen lineaarinen algebra ja geometria (2022)
MATA123
Program MATA120 Lukualueet (2022)
MATA120
Vektoricalculus
Program MATS220 (syksy 2022)
Funktionaalianalyysi