Bio- ja ympäristötieteiden laitos

WETS606 Videon tuottaminen, editointi ja julkaisu
Opiskelijoiden tuottamat videomateriaalit
Ympäristötiede
Luonnonvarat ja ympäristö
Päijänne Biosfääriksi- hanke
BENA2021
BENA2021
Verkkosivujen videot
Väitöstilaisuudet
Program BIOA131 Fysiologia ja anatomia
Luennot taltioitu keväällä 2014
Program Troff document BIOA133 Kasvifysiologian perusteet
Luennot taltioitu keväällä 2014
Program EKOA502
Populaatiogenetiikka
Program ERPC - YMPS521
Lecture recordings - 25. - 27.11.2014
Program BENP1005 alkuluennot
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
Program Troff document BENP1005 loppuluennot
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
Program Gradunäyttely
16.2.2016
Program BIOP302
Ihminen ja ympäristö
Program BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Program Open Science -course JY (2016)
14.11.2016
Program BENP1001, Elämän perusedellytykset maapallolla
BENP1001 2017
Program VCS/ICS calendar ENVS1137 Vesistöjen optiikan perusteet
Kevät 2018
Program MineView final seminar 2018
MineView final seminar 31.5.2018 summarizes project research findings about ecotoxicological and human health risks of mine effluents | MineView loppuseminaari 31.5.2018 esittelee projektin tutkimustuloksia kaivostoiminnan päästöjen ekotoksikologisista ja ympäristöterveydellisistä riskeistä
Program ECCB 2018
ECCB 2018
Program BENS4039 Master's seminar I
BENS4039 Master's seminar I
Program ECOS1085
ECOS1085
Program BENP1005 Ihminen ja ympäristö
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
Program Multidisiplinary digital learning
Climate Univerity goes Jyväskylä
Program BENP1001-videot 2019
BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla
Program BENA4028 - Syksy 2019
Metsien luonnonvarat ja monikäyttö
Program Troff document BENP1005 Opettajien luennot
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
Program BENA2020 Ekologia
Kevät 2020
Esitelmäluennot
Program Puronvarsimetsien luontoarvojen turvaaminen
Video tarjoaa tietoa puronvarsimetsien luontoarvoista ja niiden huomioimisesta talousmetsissä. Videolla tutkija esittelee tutkimustuloksia erityisesti suojavyöhykkeen leveyden ja poimintahakkuiden vaikutuksista puronvarsimetsien ominaispiirteisiin. Materiaali on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti metsäalan toimijoille ja metsänomistajille.
Program CMBS1103 - Autumn 2020
Structural Biology
Program PW-MOOC suomeksi
Tallenteet
Program ECOS1091
Erikoislajintuntemus
Program Octet Stream BENP1003 Solun elämä
BENP1003
Program BENA2031 Johdatus lajintuntemukseen
BENA2031
Program Python Source Molecular microscopy
Molecular microscopy, Laboratory work 01.03.2021 - 26.03.2021
Program WETS1046 (2021)
Video recordings
Program ENVS1125 (2020-2021)
2020-2021
Program ENVS1134 (2020-2021)
2020-2021
Program BENP1005 (2021)
2021
Program BENA3010 (2021)
2021
Program Oikos Finland 2021 Conference: Plenaries
Recordings
Program WETS1048 Fish biology and ecology (2021)
WETS1048
Program BENA4033 (2021)
Videotallenteet
Program Octet Stream BENS5115 Instrumenttianalytiikka
BENS5115
Program BENA2005 (2021)
BENA2005
Program BENP1004 syksy 2022
Luonnon monimuotoisuus
Program WETS1046 - Aquatic ecosystems (2022)
Recorded lectures and computer demos of course WETS1046 - Aquatic ecosystems (2022)
Program BESMDP ACRES screening
BESMDP ACRES screening
Program BENP1001_2022
Elämän perusedellytykset maapallolla
Program BENA2002 (2022)
Mikrobiologia
BENP1002
BENA4027
Biodiversiteettiverkosto
BENA2006
Program Ekologia BENA2020 (2023)
BENA2020
Program BENS4039 Maisteriseminaari 1 ja projektinhallinta (2023)
BENS4039
Program BENA2004 Genetiikka 2023-2024
BENA2004
Program ECOS1075 Methods in Evolutionary Genetics
ECOS1075
Muut
Program BENA2024 (2024)
PopulationGenetics
Program Vesiosaamisen teknologiakoulutus
Vesiosaamisen teknologiakoulutus
Program WETS1046 - Aquatic ecosystems 2024
WETS1046
Program BENP1003 Solun Elämä 2024
BENP1003
WETS1047 Ecological and evolutionary parasitology
Program Troff document Ekologisen kompensaation perusteet
OVI-hankkeen videot