eEducation-messut 2015

eEducation messujen avausesitelmästä vastaa akatemiaprofessori Erno Lehtinen Turun yliopistosta. Messuilla voi tutustua hyviin käytänteisiin, joita eEducation-hankkeessa mukana olleet opetajatiimit ja IT-palvelut esittelevät. Messut ovat osa ops-sarjaa ja sieltä saa virikkeitä teknologisesti tuettuihin pedagogisiin ratkaisuihin osana opetussuunnitelman uudistamista.