2020 - 2021

Ohjelma KTKP010 (syksy 2020)
Oppiminen ja ohjaus
Ohjelma KTKP020 (kevät 2021)
Kasvatus,yhteiskunta ja muutos
Ohjelma KTKP030 (syksy 2020)
Osaaminen ja asiantuntijuus
Ohjelma KTKP040 (kevät 2021)
Tieteellinen tieto ja ajattelu
Ohjelma KTKP050 (syksy 2020)
Vuorovaikutus ja yhteistyö