2019 - 2020

Ohjelma KTKP010 (Syksy 2019)
Oppiminen ja ohjaus
Ohjelma KTKP020 (syksy 2019)
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
Ohjelma KTKP030 (syksy 2019)
Osaaminen ja asiantuntijuus
Ohjelma KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (Kevät 2020)
KTKP040 kevät 2020
Ohjelma KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (Kevät 2020)
K2020