Johtaminen

Program EBEN Annual Conference - Practitioners track
15.6.2017
Program YTTP1110 (Syksy 2017)
JOHTAMISEN JA JOHTAJUUDEN PERUSTEET
Program YTTP2110 Introduction to Management and Leadership
Spring 2018
Program JSBP5110 - Kevät 2018
Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan
Program YJOA2140
YJOA2140
Program YTTP1110 2018
YTTP1110 2018
Program YTTP2110 - 2019
YTTP2110 - 2019
Program YTTP1110 S2019
YTTP1110 Syksyn 2019 tallenteet
Program YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet
YTTP1110 luentotallenteet
Program YJOA2140 - syksy 2020
Business and Leadership Ethics
Program Octet Stream YJOS4210 - Paavo Lintula
Organisaatioteoriat ja johtajuus
Program Octet Stream YJOS4210 etä
Organisaatioteoriat ja johtajuus
Program YJOS2110 Ihmisten johtaminen
YJOS2110
Program YJOS2240 Henkilöstön rekrytointi (2021)
YJOS2240
Program YJOS2110 - Kevät 2021
YJOS2110 - Kevät 2021
Program YJOA2120 (Syksy 2021)
YJOA2120