Urasilta

Ohjelma Octet Stream Kohti digitaalista koulua -seminaari
29.10.2015: Miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää opetuksessa? Millaisia tieto- ja viestintäteknologisia taitoja oppilaille pitäisi opettaa? Mitä ohjelmoinnin opetus on ja voisi olla eri luokka-asteilla ja oppiaineissa? Mitä muissa kunnissa ollaan tekemässä? Kohti digitaalista koulua -seminaariin kuullaan, kysytään, koetaan ja kerrotaan, millainen tulevaisuuden koulu on!