TIEA2300 Koneoppimisen perusteet

Program Troff document K2021_Koneoppimisen perusteet
Koneoppimisen perusteet kurssin luentotallenteet