Yleinen

Program Eläimellinen kulttuuriperintö
Eläimet ovat osa kulttuuriperintöä. Ihmisten ja eläinten välinen suhde on saanut erityisiä kulttuurisia muotoja ja eläimet ovat olleet läsnä uskomuksissa, kertomuksissa ja taiteissa. Ihmistieteellinen eläintutkimus kysyy, millainen tämä suhde on ollut ja mitä se on nykypäivänä, sekä mistä näkökulmista sitä voidaan tutkia. Luentosarja valottaa eri puolia tästä ilmiöstä ja luennoitsijoina toimii joukko alan asiantuntijoita.
Program Kulttuuritutka-seminaari 11.-12.2.2011
Pohjoismainen taidekasvatuksen seminaari 11.-12.2.2011
Program Troff document Jukka Ammondt 27.4.2009
Program TAIS601
Taiteilijuus murroksessa (syksy 2014)
Program Taiteilijuus murroksessa 2014
Taiteilijuus murroksessa -luentosarja
Program Troff document (with manpage macros) Reconfiguring Human and Non-Human: Texts, Images and Beyond
Keynote sessions of the seminar Reconfiguring Human and Non-Human: Texts, Images and Beyond, 29.-30.10.2015.
Program object code HTKA112 Pelin lumo
Syksy 2015