TaM Jetta Huttusen Nykykulttuurin tutkimuksen väitöstilaisuus 19.9.2020

TaM Jetta Huttusen Nykykulttuurin tutkimuksen alan väitöskirjan "Omaehtoinen elokuva kulttuurituotantona ja osallistumisen muotona mediakulttuurissa" tarkastustilaisuus järjestetään 19.9.2020 klo 12-15 salissa H 320. Vastaväittäjänä toimii professori Kaarina Nikunen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija, FT Urpo Kovala (Jyväskylän yliopisto).